Arkisto

Kategoriat
1 joulukuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva rievdadeapmi, Revontulentie; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven Revontulentien kortteleissa 3 ja 43-45 kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisesti 1.12. – 31.12.2021 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 31.12.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

______________________________________________________________

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri Revontulentie koartiliin 3 ja 43-45 lávvaevttohusa oaidnin láhkai EHL 65 §:a ja EHÁ 27 §:a mielde 1.12. – 31.12.2021 gaskasaš áigái. Lávvaevttohus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 31.12.2021 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat