Arkisto

Kategoriat
8 huhtikuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Skierrikuja; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva rievdadeapmi, Skierrikuja; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven asemakaavan kortteleissa 4 ja 46 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 8.4. – 10.5.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 10.5.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

Lisätietoja: kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat

**********************************************************************

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri sajádatláva goartiliin 4 ja 46 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mieldásaččat oaidnin láhkai 8.4. – 10.5.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 10.5.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

Lassidieđuid: kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat