Arkisto

Kategoriat
20 huhtikuun, 2022

Kilpisjärven Saanajoen asemakaava ja asemakaavan muutos vireille / Gilbbesjávrri Sánajoga sajádatlávva ja sajádatláva rievdadeapmi johtui

Kunnanhallitus kuuluttaa Saanajoen asemakaavan ja Kilpisjärven korttelin 13 sekä siihen liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 20.4.2022 alkaen. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

______________________________________________________________________

Gielddaráđđehus gulaha Sánajoga sajádatláva ja Gilbbesjávrri goartila 13 sihke dasa laktáseaddji gáhta- ja párkaguovlluid sajádatláva rievdadeami gieđahallamii boahtimis.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 20.4.2022 rájes. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui /kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat