Arkisto

Kategoriat
14 tammikuun, 2020

Kunnanhallituksen päätöksiä 13.1.2020

Hetta Hiihtomaa ja latureitit vapaa-aikatoimeen

Valtuusto päätti joulukuussa vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksymisen yhteydessä siirtää infrastruktuuri toimialasta Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöineen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta lukien vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle. Samalla valtuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan. Kunnanhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan hyväksyä kustannuspaikkojen ym. siirron infrastruktuuri toimialalta vapaa-aika, nuoriso- ja kulttuuri toimialalle.

Hetta Hiihtomaan ja latureittien siirtäminen vapaa-aikatoimeen on toiminnan kannalta hyvä päätös, koska sieltä löytyy asiantuntemusta näiden palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan toimialoille ja lautakunnille ohjeistuksen talousarvion toimeenpanoon ja hyväksyi hallinnon toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2020. Kunnanhallituksen alaisuuteen siirtyivät vuoden alusta perusterveydenhuollon (2,4 milj. €),
erikoissairaanhoidon (2,99 milj. €) ja pelastustoimen (0,31 milj. €) määrärahat.

Kunta ostaa siivouspalveluita yrityksilt

Kunnanhallitus hyväksyi kilpailutuksen jälkeen Tmi Misinan tarjouksen Hetan koulukeskuksen A-rakennuksen määräalan ja Hetan paloaseman henkilöstötilojen siivouspalvelusta.

Kunnan siivouspalveluja hankitaan ostopalveluina niihin kohteisiin, missä palvelut ovat pelkästään siivouspalvelua ja missä on haasteellista saada siivousta järjestettyä.

Enontekiön kuntastrategiassa sitoudutaan yrittäjäystävälliseen toimintaan. Tämä päätös tukee yrittäjäystävällisyyttä, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.

Hankekehittäjän toimen täyttämistä varten nimettiin haastatteluryhmä, johon kuuluu kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Samalla päätettiin, että kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatteluun. Haastatteluryhmä päättää haastateltavista ja haastatteluaikataulusta.

Pöytäkirja luettavissa

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat