Arkisto

Kategoriat
13 maaliskuun, 2023

Kunnanhallituksen kokous 7.3.2023

Kunnanhallitus kokoontui 7.3.2023 laillisena ja päätösvaltaisena.

Kunnanhallitus valitsi yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Antti Starckin. Kokouksessa 21.2.2023 virkaan valittu kauppatieteiden maisteri Jaska Vepsäläinen ei ottanut virkaa vastaan.

Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan hyvinvointilautakunnan päätökseen 23.2.2023 § 18. Päätös koski Enontekiön kunnan koulukuljetusten 2023 – 2025 hankintaan liittyvän asiakirjan hyväksymistä. Kunnanhallitus käytti otto-oikeutta, koska päätöksentekoon oli hyvinvointilautakunnassa osallistunut esteellinen henkilö. Asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi hyvinvointilautakuntaan.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2023. Kokouksessa tarkistettiin myös kunnan tonttien luovutus- ja varausehtoja, jotka kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Enontekiön kunnan organisaatiouudistuksen johdosta lautakuntien ja kunnanhallituksen rakennetta on tarpeen tarkastella uudelleen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että organisaatiouudistuksesta johtuen valtuusto valitsee hyvinvointilautakunnan ja elinvoimalautakunnan sekä kunnanhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toukokuun 2023 kokouksessa.

Ajankohtaisissa, kunnanjohtajan esille tuomissa asioissa, kerrottiin mm. käteisautomaattiasian etenemistä. Lisää ajankohtaisia ja muita asioita löydät pöytäkirjasta.

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_732023

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat