Arkisto

Kategoriat
18 lokakuun, 2023

Kunnanhallitus, 17.10.

Enontekiön Sähkö Oy:n kauppa on käsiteltävä uudelleen valtuustossa, koska valtuuston 2.12.2020 tekemä päätös on kumoutunut. Tehtyjen selvitysten perusteella ratkaisu, jossa Enontekiön kunta hyväksyy Neve Isommus Oy:n kanssa 14.12.2020 tehdyn kaupan on sekä kuntalaisille että Enontekiön kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto ottaa asian kauppakirjan 11(i) kohdan mukaisesti uudelleen käsiteltäväksi niin, että esteellisiä henkilöitä ei ole mukana asian käsittelyssä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy asian aiemman sisällöllisin valmistelun otettavaksi käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi uusien selvitysten lisäksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen, 14.12.2020 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla kunta myi Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet mainitulle yhtiölle.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli Luppokoti-hankkeen urakkasopimuksen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_17102023

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat