Arkisto

Kategoriat
27 marraskuun, 2023

Kunnanhallitus 20.11.2023

Kunnanjohtaja käytti otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan päätökseen 26.10.2026. Elinvoimalautakunta oli päättänyt, että Hiihtomaa avataan joulukuun alusta ja on auki joululomien loppuun asti. Tämän jälkeen voidaan tarpeen mukaan sulkea rinne tammikuun loppuun asti ja avataan uudestaan helmikuun alusta ja suljetaan huhtikuun lopussa.  

Perusteluna otto-oikeuden käyttämiselle oli se, että talousarviossa vuodelle 2023 ei ollut enää määrärahoja jäljellä. Lisäksi elinvoimalautakunnan päätöksessä esitetyn aikataulun mukainen avaaminen ei ole realistista lumitilanteen eikä henkilöstön onnistuneen rekrytoinnin kannalta.  

Kunnanhallitus päätti, että Hetta Hiihtomaa avataan mahdollisuuksien mukaan ja turvallisesti joulukuun 2023 aikana ja pidetään vuonna 2024 auki huhtikuun loppuun viikonpäivittäin keskiviikko – perjantai kello 13:30 – 18 ja lauantai-sunnuntai kello 12 – 18. 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä esitettäväksi valtuustolle Kilpisjärven korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutos sijoittuu Tsahkalluoktantien päähän, ja kaavan tarkoituksena on yhden rakennuspaikan laajentaminen nykyistä paremmin rakentamiseen soveltuvaksi sekä tuomaan osaltaan helpotusta Kilpisjärven tonttipulaan. 

Opetustoimen vuoden 2023 talousarvioon varattu määräraha on ylittymässä, henkilöstömenojen, palvelujen oston sekä tarvikehankintojen vuoksi arviolta 160 000 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2023 muutoksen siten, että investointeihin varattu Säilö-ohjelman (30 000 €) hankinta siirretään opetuksen käyttötalousarvioon ja nuorisopalveluista siirretään 50 000 euroa opetustoimen talousarvioon, sekä opetustoimelle myönnetään lisämääräraha 80 000 euroa. 

Ounaksen Tunturiladut Oy ja Enontekiön kunta ovat neuvotelleet latu- ja kelkkaurien hoidosta Hetan alueella. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Ounaksen Tunturiladut Oy:n kanssa. Sopimuksen ehtona on, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä vuosittaisen määrärahan toimintaan.  

Kunnanhallitus päätti vaatia Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoja sekä Enontekiön Liikekiinteistöt Oy:tä järjestämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsitellään nykyisen hallituksen erottaminen sekä uuden hallituksen valinta.   

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan henkilöstösihteerin sekä hyväksyi kunnanvaltuustolle esitettäväksi luottamushenkilöiden päivitetyn palkkiosäännön. 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_20112023

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat