Arkisto

Kategoriat
18 helmikuun, 2020

Kunnanhallitus käsitteli Peltovuoman koulun lakkautusta, valitsi hankekehittäjän ja valmisteli sähköyhtiön myyntiä

TIEDOTE 17.2.2020

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Peltovuoman koulun lakkautusta

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan  17. helmikuuta Peltovuoman koulun lakkautusasiaa.

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.

Kunnanhallitus perustelee asiaa samoin kuin elinvoimalautakunta 5. marraskuuta 2019 kokouksessaan. Kunta oli alkuvuonna 2019 teettänyt ulkopuolisella taholla palvelurakenneselvityksen, jonka mukaan pedagogiset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä oppilashuoltopalvelujen parempi saatavuus Peltovuoman koulun oppilaille tukevat kouluverkon muutosta.

Kuntalaisia ja työntekijöitä on Peltovuoman kouluasiaa koskien kuultu. Kunnanhallituksen päätöksessä on em. mielipiteet ja esitykset on otettu huomioon.

Koulun lakkauttamisasia on kunnassa aina monisyinen ja vaikea asia. Meidän on puntaroitava asioita monelta kantilta mutta kyettävä tekemään vaikeitakin päätöksiä. Asian käsittely jatkuu valtuustossa, joka päättää asiasta, kommentoi kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima tuoreeltaan kokouksen jälkeen.

Kunta hankkii asiantuntijapalvelun Sähköyhtiön myynnin kilpailutukseen

Kunnanhallitus päätti hankkia asiantuntijapalvelun hoitamaan Enontekiön Sähkö Oy:n mahdollista myyntiä.

Taustalla on Enontekiön kunnanvaltuuston 8.5.2019 periaatepäätös Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. Tällä päätöksellä voimme kilpailuttaa konsultit, joista valitsemme sopivimman tekemään itse Sähköyhtiön myymisen tarjouskilpailun. Kilpailuttamisen jälkeen konsultin valinnasta päättää kunnanhallitus.

Vasta tämä valittu konsultti kilpailuttaa halukkaat ostajat. Ostajien tarjouksen jälkeen valtuustolla on mahdollisuus tehdä päätös asiassa. Tätä ennen järjestämme kaikille avoimen keskustelutilaisuuden kunnantalolla 11. maaliskuuta, joten tervetuloa keskustelemaan tärkeästä aiheesta, kertoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt, että myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi, kun tarvittava euromäärä selviää.

Hankekehittäjällä potkua kehittämiseen

Kunnanhallitus valitsi kolmen vuoden määräaikaisen hankekehittäjän toimeen Tanja Lepistön.

Hankekehittäjän tehtävää haki viisi henkilöä, joista neljä täytti toimen kelpoisuusehdot.

Hankekehittäjän keskeiset tehtävänä on muun muassa kunnan hanketoiminnan kokonaiskehittäminen ja koordinointi, hankkeiden valmistelu, hakeminen ja maksatustehtävät sekä kansainvälisten asioiden hoitaminen ja työllisyyden koordinoinnin tehtävät.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat