Arkisto

Kategoriat
21 maaliskuun, 2024

Kunnanhallitus kokoontui 12.3.

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta käyttää etuostolaissa tarkoitettua etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa. 

Kiinteistökauppa on tehty yksityisten välillä kiinteistöstä Alfinmaa (55,84 ha) 47-405-32-7 kauppahintaan 63.600 euroa. Kiinteistö sijaitsee Ounasjärven eteläpuolella rajoittuen Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. Kiinteistö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä se on myös suurimmaksi osaksi maisemallisesti arvokas osa-alue. Kiinteistön läpi kulkee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituin vaellusreitti Hetta-Pallas.

Reitin säilyminen hakkaamattomana on erittäin merkittävä asia Enontekiön kunnan imagolle, luontoon perustuvalle matkailulle sekä alueen virkistyskäytölle. Maapoliittisen ohjelman mukaan Enontekiön kunta voi käyttää etuosto-oikeutta harkinnan mukaisesti virkistys- ja suojelutarkoituksiin. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö eikä tehdyssä kaupassa ollut etuostolain mukaista estettä etuoston käyttämiselle. 

Sari Norrgårdin valtuustoaloitteeseen Karesuvantoon perustettavasta yhtenäisestä peruskoulusta, kunnanhallitus päätti todeta, että Karesuvantoon ei ole tarpeen perustaa yhtenäistä peruskoulua hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus vie vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää valtuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi. Hyvinvointilautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, ettei Karesuvantoon perustettaisi yhtenäistä peruskoulua perusteena oppilaiden sosiaalinen ja pedagoginen yhdenvertaisuus ja kasvu.   

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi 15.2.2023 valtuuston valitseman sivistysjohtajan viran vastaanottoilmoituksen. Näkkäläjärvi aloittaa viranhoidon 1.6.2024 alkaen. Sivistysjohtaja on heinäkuun 2024 palkattomalla virkavapaalla. Varhaiskasvatuspäällikkö hoitaa sivistysjohtajan virkaa 31.5.2024 saakka oman työnsä ohella. 

Kokouksessa kunnanhallitus myös myi lisämaata Kilpisjärven asemakaava-alueen korttelin 16 rakentamattoman tontin laajentamiseksi. Kiinteistökaupan esivuokrasopimus on hyväksytty kesäkuussa 2023, jonka jälkeen alueelle on tehty asemakaavamuutos.   

Lisäksi kunnanhallitus päätti ostaa takaisin myymänsä Kilpisjärven tontin korttelista 46. Ostaja on tiedustellut kunnalta mahdollisuutta luopua rakentamattomasta tontista. Kauppahinnaksi on sama 16.000 euroa, jolla kunta vuotta aiemmin myi tontin. 

Kunnanhallitus päätti myös vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ja asetti vaalilautakuntiin äänestyspäivänä 9.6.2024 estyneiden henkilöiden tilalle uudet henkilöt.   

Kunnanhallitus myös hyväksyi Enontekiön kunnan lausunnon Lapin hyvinvointialueen talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Lapin hyvinvointialue on varannut yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille mahdollisuuden antaa lausunnon talouden sopeuttamisohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelua varten. 

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1232024 

 

 

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat