Arkisto

Kategoriat
18 toukokuun, 2023

Kunnanhallitus kokoontui 16.5.

Yli-Kyrön Saajontien ranta-asemakaavan muutosehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään asianmukaiset lausunnot, sekä kuuluttaa korttelin 16 rakennuspaikkaa 12 koskevan Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Enontekiön kunnan valtuusto päätti 2.12.2020 Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan myynnistä. Valtuuston päätöksestä valitettiin, ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen. Neve Isommus Oy ja Neve Oy hakivat valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka ei 2.5.2023 antamallaan päätöksellä myöntänyt valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Neve Isommus Oy on lähestynyt kuntaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta.

Kunnanhallitus merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja antaa vt. kunnanjohtajan tehtäväksi yhdessä kunnan oikeudellisen neuvonantajan I&O Partners Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Jussi-Pekka Jutilan kanssa valmistella jatkotoimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen päätöksentekoa varten.

Keskuskeittiöllä on avautunut ruokapalvelutyöntekijän toimi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kunnanhallitus päätti hyväksyä haastatteluryhmän esityksen. Kokouksessa käsiteltiin hallintopalvelusihteerin toimen hakijayhteenveto, ja päätettiin jatkaa hakuaikaa 15.6.2023 saakka.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton perussopimukseen tehdyt muutokset, sekä nimeää kutsuntalautakuntaan Jarno Viitasen sekä varalle Janne Näkkäläjärven. Maakunnallisen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään nimitettiin kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Kolehmainen.

Kunnanhallitus nimesi edustajakseen hyvinvointilautakuntaan Elli-Marja Kultiman ja elinvoimalautakuntaan Helinä Hautamäen.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi esittelyn ja kävi evästyskeskustelun siitä, minkä mahdollisen työllisyysalueen valmisteluun kunta sitoutuu.

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan linkistä https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1652023


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat