Arkisto

Kategoriat
23 elokuun, 2023

Kunnanhallitus kokoontui 21.8.

Kokouksessaan 21.8.2023 kunnanhallitus nimesi Karesuvannon monitoimitalon suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hanke elinvoimalautakunnalle tarjouspyyntöasiakirja-vaiheeseen. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Suunnitteluryhmään kuuluu lisäksi kunnanhallituksen ja elinvoimalautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat, tekninen johtaja, hallinnollinen rehtori, Karesuvannon koulun johtaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö. Kokouksiin voivat osallistua kunnanjohtaja ja hallintojohtaja harkintansa mukaan.

Suunnitteluryhmä voi käyttää työssään asiantuntijoita ja kutsua ryhmään myös muita jäseniä tarpeen mukaan. Suunnittelutyön aikana kuullaan eri käyttäjäryhmiä sekä yhteistyötahoja.

Kunnanhallitus antoi kuntalain mukaisen lausunnon valtuustolle toimenpiteistä, johon tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 antaa aihetta.

Kunnanhallitus päätti myös hyväksyä Enontekiön kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman 2024-2030 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi valtuustoon.

Kunnanhallitus päätti nimetä varhaiskasvatuspäällikkö Sarita Helttusen määräaikaiseksi avoimen sivistysjohtajan viran hoitajaksi 22.8.2023 alkaen. Hän hoitaa sivistysjohtajan virkaa oman työnsä ohella. Viranhoito kestää siihen asti, kunnes sivistysjohtajan valinta on lainvoimaisesti ratkaistu. Kunnanvaltuuston 15.2.2023 tekemästä päätöksestä sivistysjohtajan valintaan liittyen on tehty kunnallisvalitus. Virkaan valittu on ilmoittanut, että ei voi ottaa virkaa vastaan ennen kuin päätös virkavalinnasta on lainvoimainen. Sivistysjohtajan virkaan liittyviä tehtäviä on hoitanut tähän saakka hallintojohtaja.

Kunnanhallitus päätti myös, että Enontekiön kunta sijoittaa kassavarat määräaikaisena talletuksena (12 kk) Nordeaan. Sijoituksen enimmäismäärä on 4 miljoonaa euroa. Enontekiön kunnan kassavaroille on tarkoituksenmukaista hakea pankkitiliä parempaa tuottoa sijoittamalla. Kunnanhallitus huolehtii siitä, että kunnanvarat säilytetään huolellisesti ja sijoitetaan kunnan kannalta turvaavalla ja tuottavalla tavalla.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_2182023

 

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat