Arkisto

Kategoriat
26 tammikuun, 2023

Kunnanhallitus kokoontui 24.1.2023

Kokouksessa käsiteltiin mm. Yli-Kyrön Tervatievan ranta-asemakaavan muutosta, hyväksyttiin päätöksenteon vuosikello 2023 ja keskusteltiin tulevasta hallintosäännön uudistamisesta.

Kunnanhallitus päätti myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämästä muutosehdotuksesta saamelaiskäräjälakiin ja lähettää asiantuntijaksi perustuslakivaliokunnan kokoukseen torstaina 26.1. kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Myös avoinna olevia virkoja saatiin etenemään. Työpäällikön viran hakuaikaa jatkettiin 14.2. saakka. Hakuaikaa on perusteltua jatkaa, koska haastatteluihin valituista kolmesta henkilöstä saapui paikalle vain yksi. Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virka on ollut haettavana 13.1. saakka ja siihen mennessä tuli 14 hakemusta. Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Jaska Vepsäläisen, Ari Hautalan, Antti Starckin ja Tero Kylä-Kailan. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja.

Tarkemmin kunnanhallituksen kokouksen kulusta on luettavissa pöytäkirjasta

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_2412023

Kunnan valtuusto kokoontuu kevätkauden ensimmäiseen kokoukseensa 15.2.2023.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat