Arkisto

Kategoriat
4 toukokuun, 2023

Kunnanhallitus kokoontui 25.4.

Kunnanhallituksen 25.4.2023 asialista oli pitkä. Kunnanjohtaja Samuli Mikkola on irtisanoutunut virastaan siten, että virkasuhde päättyy 26.4.2023 ilman irtisanomisaikaa. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 9.-29.5.2023 sen jälkeen, kun valtuusto on kokouksessaan 8.5.2023 hyväksynyt kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset. Myös kunnanjohtajan viran sijaisjärjestelyt käytiin kokouksessa läpi. Kunnanhallitus jatkoi hallintopalvelusihteerin toimen hakuaikaa 12.5.2023 saakka.

Enontekiön kunnan organisaatiouudistuksen johdosta lautakuntien ja kunnanhallituksen rakennetta on tarpeen tarkastella uudelleen. Kokouksessa kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallituksen, elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajat. Valtuuston puheenjohtajisto esitettiin myös valittavaksi 1.9.2023 alkavalle vuoden toimikaudelle.

Kokouksessa kunnanhallitus päätti pyytää maapoliittisen ohjelman luonnoksesta lausunnot kuntalaisilta ja sidosryhmiltä. Maapoliittisen ohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja lausunnot tulee antaa 30.6.2023 mennessä. Lausuntopyyntö lähetetään erikseen tärkeimmille sidosryhmille, joita ovat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Muonion, Kittilän ja Inarin kunnat, Käsivarren ja Näkkälän paliskunnat, Saamelaiskäräjät sekä Metsähallitus.

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi määräalan kauppa Kilpisjärvellä sekä päätettiin asettaa Kilpisjärven Saanajoen asemakaavaluonnos nähtäville.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on pyytänyt kunnalta konserniohjeen mukaisesti omavelkaista takausta 400 000 euron summalle maalämpöhankkeen rahoittamiseksi lainarahoituksella. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää takauksen maalämpöhankkeen toteuttamiseksi.

Kunnanhallitus antoi lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen johdosta. Päätös, josta valitetaan, on Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 15.2.2023/ § 7 Sivistysjohtajan viran täyttäminen. Valittaja on yksi virkaa hakeneista.

Kokouksessa hyväksyttiin House of Laplandin toimenpiderahoitus vuodelle 2023, sekä kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilannekatsaus Enontekiö-Muonio matkailuosakeyhtiöstä.

Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan 18.4.2023 tekemästä päätöksestä, liittyen Hetan monitoimitalon KVR-asiakirjojen hyväksymiseen.

 

Tutustu pöytäkirjaan kokonaisuudessaan linkistä

Kunnanhallitus, kokous 25.4.2023 | Enontekiö (cloudnc.fi)

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat