Arkisto

Kategoriat
22 syyskuun, 2023

Kunnanhallitus, kokous 19.9.

Hetan hoivayksiköstä Luppokoti 

Hettaan rakennettavan hoivayksikön nimi on vaihdellut valmistelun aikana. Rakennusvaiheen alkaessa on hankkeen virallinen nimi vahvistettava. Kunnanhallitus hyväksyi rakennettavan hoivayksikön viralliseksi nimeksi Luppokodin ja nimesi rakennustoimikuntaan edustajansa. 

Latauspiste Hettaan  

AL-Lataus Oy on ehdottanut DC-latauspisteen perustamista Hettaan, Grilli Niestapaikan pysäköintialueelle. Alue on kunnan omistuksessa ja latauspisteen perustaminen vaatii maanvuokrasopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn maanvuokrasopimusluonnoksen.  

Kaavamuutos nähtäville   

Kunnanhallitus päätti asettaa Kilpisjärven korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) ja että siitä pyydetään asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §). 

Avustukset ylläpitokustannuksiin  

Palojoensuun kyläläiset ry sekä Peltovuoman jakokunta yhdessä Peltovuoman kyläläiset ry:n kanssa ovat toimittaneet hakemukset avustuksesta kyläyhdistysten käytössä olevien rakennusten ylläpitokustannuksiin. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen, että Enontekiön kunta myöntää kertaluontoisena avustuksena molemmille 8 000 euroa rakennusten ylläpitoon 

Ateriapalvelut  

Enontekiön kunta tuottaa Lapin hyvinvointialueelle aterioita vuonna 2023 ainoastaan Hetassa. Aterioista kohdentuu 58 % kunnan toimintaan ja 42 % hyvinvointialueelle. Puhtauspalveluita kunta ei tuota hyvinvointialueelle. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen, että Enontekiön kunta ei yhtiöitä ateria- ja puhtauspalveluita, eikä lähde osakkaaksi Pellon Serviisi Oy:n. Kunta tuottaa itse tarvitsemansa ateria- ja puhtauspalvelut. 

 

Esityslista kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1992023 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat