Arkisto

Kategoriat
24 elokuun, 2021

Kunnanjohtajan tervehdys uudelle kunnanvaltuustolle

Hyvä kunnanvaltuusto, parhaat onnittelut uudelle kunnanvaltuustolle. Tervetuloa tekemään tärkeää työtä Enontekiön kunnan ja kuntalaisten parhaaksi valtuustokaudella 2021 – 2025.

Enontekiön kunnanvaltuustolla on hyvin mielenkiintoinen valtuustokausi edessään. Yksi suurimmista muutoksista, mitä kunnissa tulee tapahtumaan, on Hyvinvointialueen toiminnan käynnistäminen nyt syksyllä.

Sen lisäksi haluan nostaa esille kuntastrategiatyön. Valtuusto tulee Kuntalaissa mainitun ensimmäisen tehtävän mukaisesti päättämään kunnan strategiasta. Kuntastrategia määrittää koko valtuustokauden. Siksi se työ on hyvin tärkeää, ja siihen kannattaa varata aikaa ja osallistua.

Korona-aika ei suinkaan ole vielä ohi, ja siksi terveysturvallisuuden eteen tehtävä työ ja sen ohjaaminen on tärkeää tunnistaa, varsinkin valtuustoa alemmilla valmistelu- ja päätöksentekotasoilla. Enontekiön kunta haluaa ehkäistä, estää ja minimoida koronaviruksen vaikutukset kunnassamme.

Kunnassa on vireillä useita isoja investointeja, kuten Kilpisjärvelle asuntoja, Karesuvantoon koulu, Hettaan hyvinvointikeskus. Investointitarpeiden lisäksi on tärkeää ymmärtää kestävän talouden perusteet, jotta taloutemme pysyy kunnossa.

On huomattava, että kunnanhallitus, lautakunnat, vaikuttajaelimet ja monet muut ovat tärkeä osa kunnallista päätöksentekojärjestelmää, jossa jokaisella on tärkeä tehtävä.

Luottamushenkilön tehtävän Kuntalain 69 § kiteyttää seuraavasti: ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”

Henkilöstö on kuntaorganisaation tärkein voimavara, sillä se toimeenpanee kunnan palvelut. Toivonkin, että kun jokin asia askarruttaa, ottakaa yhteys vastuuviranhaltijoihin, sillä he ovat koulutettuja asiantuntijoita. Rohkaisen teitä kaikkia ottamaan yhteyttä kuntamme asiantuntijoihin. Kunnanjohtajana käyn mielelläni teidän kanssa yhdessä ja erikseen keskusteluja. Huoneeni ovi on aina auki – soitellaan ja tervetuloa keskustelemaan.

Kunnan tärkein voimavara on kuntalaiset. Kuntaa ei ole ilman ihmisiä, ja siksi uusien kuntalaisten saaminen on yhteinen tehtävämme.

Enontekiön kunta on viime vuosina kehittynyt hyvin. Kunnan talous on kestävämmällä pohjalla kuin viime valtuuston aloittaessa työnsä. Kuntalaisten palveluista voi ottaa mallia moni kunta, sen verran hyvin palvelemme kuntalaisia. Kunnasta tehdyt elinvoimamittaukset ovat osoittaneet, että Enontekiön on paras tai yksi elinvoimaisimmista Lapin kunnista. Enontekiö oli parantanut kuntien joukossa sijoitustaan ja ohittanut noin 25 kuntaa. Kunnan verotulokertymä on kasvanut viimeisten vuosien aikana hyvin. On elintärkeää, että edistämme sekä matkailua, poro- ja luontaiselinkeinoja että palveluita.

Kuntalaisten ja yrityksiemme tarpeita on tärkeää ymmärtää. Kuntalaiset on pääosin kyetty suojaamaan koronalta. Koronavuosi on kuitenkin ollut raskas. Enontekiön kunnan yritykset ovat olleet kovilla mutta selvinneet kohtuullisesti korona-aikana. Myös vapaa-ajan asukkaiden ja uusien tulijoiden tarpeita on hyvä ymmärtää, onhan etätyön edistäminen kuntamme intresseissä.

Oppiminen on tärkeää. Tärkeää tehtävissä onnistumiseksi on mielestäni oppi, jonka viime valtuustokausi osoitti. Olemme kokeilunhaluisia, yhteistyökykyisiä, ketteriä ja kykeneviä tekemään nopeastikin muutoksia. Olen monessa yhteydessä todennut, että Enontekiön kunnan menestyksen ratkaisee se, kuinka hyvin kykenemme tekemään yhteistyötä ja oppimaan uutta. Valtuutetuille on suunniteltu koulutusta, joka jatkuu koko valtuustokauden.

Toivotan kaikille menestystä valtuustokaudelle 2021–2025. Tervetuloa tekemään hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden kanssa sekä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa, Enontekiön kunnan parhaaksi.

 

Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat