Arkisto

Kategoriat
25 kesäkuun, 2023

Kunnanvaltuusto kokoontui 21.6.

Kunnanjohtajaksi Petri Härkönen

Kunnanjohtajan virkaa tavoitteli 12 hakijaa. Paikka tuli haettavaksi, kun kesäkuussa 2022 kunnanjohtajaksi valittu Samuli Mikkola irtisanoutui maaliskuussa 2023. Kunnanhallitus esitti valtuustolle hallintotieteiden maisteri Petri Härkösen valintaa kunnanjohtajaksi. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Lämpölaitoksen uusiminen

Kunnanhallitus esitti valtuustolle investointiohjelmaan muutoksen, siten että lämpölaitoksen uusiminen vuodelle 2023 1,2 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 1,8 miljoonaa euroa. Juha-Pekka Mäntyvaara kannatti ehdotusta, mutta esitti lisättäväksi päätökseen, että laitoksesta tulee tehdä isompi, jotta siihen voi liittyä omakotitaloja ja uusi Hetan hoivayksikkö. Mäntyvaaran muutosehdotus tuli äänestyksen jälkeen päätökseksi.

Tilinpäätös 2022

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätöksen tulos 2022 muodostui 1 876 190,44 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakate kaikkien toimialojen osalta yhteensä alittui noin 116 000 eurolla. Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen 1 876 190,44 euroa käsittelyä siten, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6 231,31 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 882 421,75 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanvaltuustolle tuotiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022. Kunnanhallituksen on annettava vastine arviointikertomukseen 31.8.2023 mennessä tarkastuslautakunnalle.

Talousarvioraami 2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8 miljoonan euron talousarvioraamin vuodelle 2024 toimialoille ja lautakunnille.

Pöytäkirja allekirjoitusten jälkeen kokonaisuudessaan http://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat