Arkisto

Kategoriat
15 kesäkuun, 2023

Kunnanvaltuusto kokoontuu 21.6.

Kunnanvaltuusto kokoontuu 21.6. klo 17. Valtuuston kokousta ennen on seminaari liittyen tilinpäätökseen 2022 sekä talousarvioraamiin 2024. Seminaari ja valtuuston kokous striimataan Enontekiön kunnan Youtube-kanavalla.

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan Petri Härkönen. Härkönen täyttää viran kelpoisuusehdot ja on hakemuksen sekä haastattelusta saadun kokonaisarvion perusteella tehtäviin soveltuvin.

Lämpölaitoksen investointiohjelman muutos

Lämpölaitoksen kustannusarvio on noussut 3,0 milj. euroksi. Voimakkaasti nousseen kustannusarvion taustalla on ennen kaikkea vallitseva maailmantilanne, mikä näkyy erityisen voimakkaasti laitoksessa käytettävissä materiaaleissa sekä haketta polttoaineena käyttävien laitosten kysynnässä

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle lämpölaitoksen investointiohjelman muutoksen, vuodelle 2023 1,2 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 1,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen 1 876 190,44 euroa käsittelyä siten, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6 231,31 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 882 421,75 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä -tilille

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Talousarvioraami

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ohessa olevan talousarvioraamin vuodelle 2024 toimialoille ja lautakunnille ja edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 19.10.2023 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 31.10.2023.

 

Esityslista kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_2162023


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat