Arkisto

Kategoriat
28 tammikuun, 2020

Kunta panostaa Enontekiön matkailun kehittämiseen yhteistyössä yrittäjien kanssa

Tiedote 28.1.2020

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan hakea hankerahoitusta Enontekiön matkailun toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittämiseen ja markkinoinnin kehittämiseen vuosille 2020-2023. Toimintaympäristöhankkeen alustava kustannusarvio on 710 000 euroa, josta kunnan omarahoitusosuus olisi 95 000 euroa ja yrittäjien 48 000 euroa. Markkinointihankkeen alustava kustannusarvio on 180 000 euroa, josta kunnan omarahoitusosuus olisi 24 000 ja yrittäjien 12 000 euroa.

Matkailun osuus Enontekiön alueen kokonaisliikevaihdosta on lähes 50 %, mutta Enontekiön matkailu ei ole kasvanut viime vuosina Lapin matkailun kansainvälisen kasvun tahdissa.

– Hankkeilla tuetaan kunnan ja yrittäjien yhdessä tekemää matkailun kehittämistyötä ja laajemmin koko matkailutoimialaa. Hankkeilla kehitetään alueen myyntiä ja markki-nointia sekä tavoitellaan matkailun ympärivuotisuutta ja kansainvälistä kasvua. Mielestäni kunnan kannattaa laittaa raha- ja aikaresursseja Enontekiölle tärkeään matkailun kehittämiseen. Hankerahoituksella moninkertaistetaan kunnan matkailun kehittämistyöhön laittama rahamäärä, toteaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Toimintaympäristöhanke uudistaa toimintamalleja tähtäimenä matkailutulon, työpaikkojen ja verotulojen lisääminen, sekä ympärivuotisesti paremmin maksavat asiakkaat ja yritysten kannattavuuden parantaminen. Kansainvälinen myynti ja saavutettavuuden kehittäminen ovat tapahtumien ja alueyhteistyön lisäksi hankkeen tärkeimmät kehityskohteet.

Markkinointihankkeen tavoitteena on Enontekiön kunnan ja yrittäjien TosiLappi-yhteismarkkinoinnin uudistaminen ja vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on päivittää TosiLapin brändi ja yhteistyömalli sekä tehdä imagomarkkinointitoimenpiteitä.

Kunnan koululaisia houkutellaan Hetta Hiihtomaahan laskettelemaan

Kunnanhallitus käsitteli lukuisia valtuustoaloitteita ja päätti mm. tarjota kaikille kunnan koululaisille 6 ilmaista laskettelupäivää Hetta Hiihtomaassa kevään aikana. Varusteet saa myös ilmaiseksi. Matalan kynnyksen ilmaisilla laskettelupäivillä halutaan tehdä laskettelusta paikallisille lapsille helpommin lähestyttävä harrastus alaluokilta alkaen.

Kirkonkylälle tässä kuussa valmistuneen kuntosalin käyttöä koskeva aloite käsiteltiin myös kokouksessa. Koululaisten ilmaisesta kuntosalin käyttövuorosta tehdyn valtuustoaloitteen kunnanhallitus päätti antaa vapaa-aikatoimen toimialavastaavalle päätettäväksi sen jälkeen, kun tiedetään uuden kuntosalin käyttöaste. Kuntosalilla voivat itsenäisesti käydä 15 vuotta täyttäneet koululaiset.

Resurssihenkilön palkkaamisesta tehty päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kunnanhallitus päätti todeta, että Enontekiön kunnan varhaiskasvatus täyttää valtioneuvoston asetuksen mukaiset henkilöstömitoitukset päiväkodissa, joten tarvetta resurssihenkilön palkkaamiselle ei ole. Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuksen henkilöstön ja kelpoisuusvaati-mukset. Perhetyöntekijä ei kuulu varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstöön.

Lasten määrä suhteessa henkilöstömäärään on Enontekiön kunnassa hyvällä tasolla, sillä lasten määrä suhteessa henkilöstömäärään on alle varhaiskasvatuslain mukaisen määrän. Enontekiöllä tilanne on parempi kuin Lapin kunnissa tai valtakunnallisesti. Tällä hetkellä Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa on 47 lasta ja Ruotsista ostopalveluna ostetussa saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 2 lasta. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on 14, joista kaksi on osa-aikaista.

Toisen sosiaalityöntekijän rektytointia jatketaan

Kunnanhallitus antoi myös lausunnon Lapin aluehallintovirastolle sosiaalihuollon toimeen-panoon liittyvien tehtävien hoidosta Enontekiön kunnassa. Kunta on yrittänyt rekrytoida syksystä lähtien toista sosiaalityöntekijää, mutta hakijoita ei ole ollut. Lisäksi kunta on keskustellut yhteistyömahdollisuudesta Muonion kunnan kanssa. Kunnanhallituksen antama lausunto perustuu Lapin aluehallintovirasto selvityspyyntöön sosiaalihuollon ammattihenkilöstön määrästä, koulutuksesta ja sosiaalihuollon tehtävien jaosta, sekä syistä nykyiseen henkilöstövajeeseen, ja suunnitelmista sen korjaamiseen.

– Sosiaalityöntekijän virka on ollut kolmesti haettavana eikä yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ole ollut. Tilanne on haastava valtakunnallisestikin. Laissa määritetyt kelpoisuusehdot ovat korkeat, miettii kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat