Arkisto

Kategoriat
18 toukokuun, 2021

Kuntalaisfoorumissa 18.5.2021 ennätysyleisö

Kysy kunnan asioista kiinnosti kuntalaisia. Kuntalaisfoorumiin tuli kymmeniä kysymyksiä, mutta tosin vain kahdeksalta kuntalaiselta. Kysymyksiin vastattiin suorassa lähetetystä, jota seurasi enimmillään 73 katsojaa.

Enontekiön kunta parantanut asemiaan kuntakentällä

Tilaisuuden aluksi kunnanjohtaja valotti kunnassa tehtyä kehittymistä ja kunnan talouden kehittymistä tutkimusfaktaan perustuen. Lentokentän tilanteesta todettiin, että Enontekiöllä on haluttu turvata kunnan saavutettavuuden ja työllisyyden kannalta merkittäväksi katsottu lentokentän toiminta ja sen tuoma charter-matkailu. Lentokentän tulevaisuuden suhteen on päätetty, että lentokenttätoiminnan aiemmin muualta hoidettuja työtehtäviä pyritään hoitamaan paikallisin voimin.

Työllisyyteen tullaan satsaamaan monin keinoin. Konkreettisista työllisyystoimista kerrottiin esimerkkeinä kunnan tehtävissä tarjotut työharjoittelupaikat, tuki nuorille opiskeluihin ja työelämään hakeutumisessa, mahdollisuus työkyvyn arviointiin ja tehdyt oppisopimukset. Kunta myös palkkaa nuoria kesätöihin ja tukee yrityksiä nuorten palkkaamisessa.

Sosiaalipuolen rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi kunta on kehittänyt oppilaitosyhteistyötä ja pyrkii parantamaan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksia, esimerkiksi soluasumista. Kokoaikaiselle perhetyöntekijälle ei tällä hetkellä ole tarvetta, sen sijaan pyritään keskittymään ennaltaehkäisevään kotipalveluun lapsiperheille.

Enontekiön kunnan hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa ja sen hyväksyy valtuusto. Asiakkailta tulleisiin yhteydenottoihin pyritään vastaamaan ilman tarpeetonta viivettä. Tietopyyntöihin vastaaminen on uuden tyyppinen ja työllistävä asia. Nämä pyynnöt kannattaa tehdä kirjaamoon.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan mukaan päätös koronalisän maksamisesta siirrettiin vaalien jälkeiseen aikaan, ettei asiasta voi tehdä vaaliasetta kuntavaalien alla. Enontekiö on harvojen kuntien joukossa jotka ovat aikeissa maksaa koronarahaa ja henkilöstömäärään nähden hyvin merkittävän summan.

Hyvinvointikeskuksen rakentamista ovat suunnitelleet yhdessä Enontekiön kunta ja Enontekiön seurakunta. Valmisteluvaiheessa vuonna 2018 kerätiin alustavat tilatarpeet. Seurakunta päättää hankkeeseen osallistumisesta kesäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen kunta jatkaa hankkeen edistämistä. Hankeen vetäjäkonsultin kilpailutus päättyy toukokuun lopussa.  Valinnan jälkeen rakennuttajakonsultti aloittaa tilojen tarpeen tarkemman kartoituksen. Suunnittelun edetessä tullaan järjestämän 4 työpajaa. Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu jatkuu 2021- kevät 2022, rakentaminen tapahtuu syksy 2022-2023.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat