Arkisto

Kategoriat
2 lokakuun, 2020

KUULUTUS / GULAHUS

SAKATIN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Lapin liiton hallitus päätti 28.9.2020 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internet sivuilla: http://www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus
Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Sodankylän kuntaa. Maakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyisen Pohjois-Lapin maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.
Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

SAKATTI RUVKEFIDNU MUDDOEANANGODDELÁVVA

Lappi lihtu ráddehus mearridii 28.9.2020 ilmmuhit EHL 63 § mielde Sakatti ruvkefidnu muddoeanangoddeláva johttáheamis ja bidjat oassálastin- ja árvvoštallanplána oidnosii Lappi lihtus, guovllu gielddain sihke Lappi lihtu interneahttasiidduin: http://www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus
Sakatti ruvkefidnu muddoeanangoddelávva guoská Soađegili gieldda. Eanangoddelávva gomiha fápmui boađidettiinis dáláš Davvi-Sámi (Lappi) eanangoddeláva dan oasi mielde go ođđa lávas čujuhuvvojit rievdadusat.
Lappi lihtu virgedoaimmahagas kontáktaolmmožin leaba plánenhoavda Riitta Lönnström ja eanangoddeinšeneavra Juha Piisilä.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat