Arkisto

Kategoriat
6 marraskuun, 2019

Vaikuttamismahdollisuus kouluverkon muutossuunnitelmissa Peltovuoman koulun osalta

Tiedote 13.11.2019 klo 14.54
Kuulemistilaisuus 14.11.2019 on SIIRRETTY.
Tilaisuuden uusi ajankohta on: Peltovuoman koululla 25.11.2019 klo 18.00
Kirjalliset mielipiteet ja esitykset 26.11.2019 klo 15.00 mennessä.
Syynä aikataulun muutokseen on, että tilaisuuteen pääsee 25.11. osallistumaan enemmän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Kuulutus

Enontekiön elinvoimalautakunta on 5.11.2019 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutettavaksi siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus, 0.-2. luokat, siirretäisiin Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyisivät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.

Hallintolain 41 § mukaisesti Enontekiön Elinvoimalautakunnan esitys perusteluineen on nähtävillä kunnanvirastolla koulusihteerin huoneessa.

Asiasta järjestetään kuulemistilaisuus Peltovuoman koululla 25.11.2019 klo 18.00

Pyydämme asian vaikutuspiiriin kuuluvia henkilöitä ja muita toimijoita toimittamaan kirjalliset mielipiteet ja esitykset 26.11.2019 klo 15.00 mennessä
sähköpostilla Enontekiön kunnan kirjaamoon: kirjaamo@enontekio.fi
tai kunnanvirastolle osoitteeseen:
Enontekiön kunta / Kirjaamo
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ

Lisätietoja asiasta antaa hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma.
sähköposti: riitta.peltovuoma@enontekio.fi
puh. 0401438943


Gulahus

Váikkuhanvejolašvuohta skuvlafierpmi nuppàstusplánas bealdovuomi skuvlla oasil

 

Eanodaga eallinfápmolávdegoddi lea 5.11.2019 evttohan gielddaráđđehussii ja viidásabbot gieldda váldostivrii Eanodaga gieldda skuvlafierpmi rievdadeami nu, ahte Bealdovuomi skuvla heaittihuvvo ja oahpahus (0.-2. luohkát) sirdojuvvošii Heahtá oktilaš vuođđoskuvlla skuvlafierbmái gullevažžan 1.1.2020 rájes. Bealdovuomi skuvlla 0.-2. luohkáid oahppit ja oahpaheaddjit sirdásivčče Heahtá oktilaš vuođđoskuvlii skuvlajagi 2020 álggus.

Hálddahuslága 41 § mielde Eanodaga Eallinfápmolávdegotti evttohus vuođustusaiguin lea oaidnin láhkai gielddaviesus skuvlačálli lanjas.

Áššis lágiduvvo gullandilálašvuohta Bealdovuomi skuvllas 25.11.2019 dmu 18.00 rájes.

Bivdit olbmuid, geaidda ášši váikkuha, ja eará doibmiid lágidit čálalaš bealiváldimiid 26.11.2019 dmu 15.00 rádjai šleađgapoasttain Eanodaga gieldda girjenkantuvrii čujuhusain kirjaamo@enontekio.fi dahje gielddavissui vuolábeale čujuhussii:

Eanodaga gielda/Girjenkantuvra
Ounastie 165
99400 EANODAT

Lassidieđuid áššis addá hálddahusrektor Riitta Peltovuoma.
šleađgapoasta: riitta.peltovuoma@enontekio.fi
tel. 0401438943


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat