Arkisto

Kategoriat
4 toukokuun, 2022

KUULUTUS: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 483/2022 Dnro 20096/2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 § 48 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätös, josta valitetaan: Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 48

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Enontekiön lentoaseman Remix-korjaus lisätään vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja –tulot miljoona euroa, nettoinvestointi nolla euroa).

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat vastaselityksessään esittäneet lentoaseman ostamiseen liittyvien talousarviomuutosten oikea-aikaista valtuustokäsittelyä, määrärahavaltuuksien myöntämistä ja talousarvioasiakirjan muutoksia koskevia valitusperusteita.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asiaan Dno 20096/2020


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat