Arkisto

Kategoriat
15 maaliskuun, 2023

Lapin TE24 – koordinaatiohanke

TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta. Lapin kunnat keskustelivat vuonna 2022 aktiivisesti uudistuksen toteuttamisen malleista, ja esiin nousi tarve maakunnalliselle uudistusta koordinoivalle hankkeelle. Hankkeella varmistetaan Lapin kuntien eteneminen uudistuksen osalta siten, että kunnissa ja muodostuvilla yhteistoiminta-alueilla on valmius ottaa palvelut järjestettävikseen vuoden 2025 alussa. Marraskuussa 2022 sovittiin, että Lapin liitto alkaa valmistella koordinaatiohanketta uudistuksen tukemiseksi.

Enontekiön kunta osallistuu Lapin TE24 -koordinaatiohankkeeseen 940 € kuntaosuudella. Määräraha katetaan kehittämisen ja elinvoiman budjetista.

Hankkeen eteneminen ja tavoitteet :

2023 kevät

  • lähtötiedot kunnittain ja yhteinen tavoitteen asettelu
  • siirtyvät TE-palvelut mm. henkilöstö ja tilat sekä järjestämisen eri skenaariot
  • rahoitus ja hallintomallit

2023 syksy

  • työllisyysalueet, palvelustrategiat ja yhteistyösopimusmallit sekä alueiden väliset yhteistyötarpeet
  • uudistuksen toimeenpanon suunnittelu, palvelumuotoilu (Lapin mallit)
  • Lappilaisen asiakkaan tiekartta kunnalliseen TE-palveluun

2024 talvi/kevät

  • operatiivisen toiminnan suunnittelu ja asiakastyön jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa
  • alueiden välisen yhteistyön tarkentaminen

2024 syksy

  • yhteistyöstrategia vuoteen 2030 ja toimeenpanosuunnitelma sekä yhteistyön jatkumisen turvaaminen

Projektipäällikön rekrytointi aloitetaan heti hankehakemuksen jättämisen jälkeen ja palkattava henkilöstö huolehtii ajantasaisesta valmistelutilanteesta Lapin maakunnan osalta tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä vastaavat hankkeen käytännön toteuttamisesta.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat