Arkisto

Kategoriat
25 helmikuun, 2021

Maa-ainesten ottamislupahakemus, toimintapaikka Tuulirova / Eanaávdnasiid váldinlohpeohcamuš, doaibmabáiki Tuulirova

Maa-ainesten ottamislupahakemus Toiminnanharjoittaja Napapiirin Kuljetus Oy. Toimintapaikka Tuulirova, Enontekiö / kiinteistö 47-405-20-30. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla http://sodankyla.tweb.fi  (Kuulutukset) kuulemisajan 11.2.- 22.3.2021.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettavat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta on jätettävä 22.3.2021 mennessä (kirjaamo@sodankyla.fi / Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä).

Lisätietoja ympäristötarkastajalta p. 040 132 6369. 

_____________________________________________________________________________

Eanaávdnasiid váldinlohpeohcamuš Doaibmabargi Napapiirin Kuljetus Oy

Doaibmabáiki Tuulirova, Eanodat / giddodat 47-405-20-30

Áššegirjjit leat oidninláhkai interneahttasiidduin http://sodankyla.tweb.fi/(Kuulutukset) gullanáiggi 11.2.-22.3.2021. Birassuodjalanvirgeoapmahažžii čujuhuvvon girjjálaš čuoigumiid ja oaiviliid áššis galgá guođđit 22.3.2021 rádjai (kirjaamo@sodankyla.fi / Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä).

Lassidieđut birasdárkkisteddjis t. 040 132 6369

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat