Arkisto

Kategoriat
1 huhtikuun, 2021

Opiskelijoiden kesätyöllistäminen 2021

Enontekiön kunta tukee opiskelijoiden kesäajan työllistymistä

  • kesätyötuella yrityksille ja
  • työllistämällä kunnan toimipisteisiin.

Kesätyötuki yrityksille
Yrityksille tarkoitetun kesätyötuen hakulomake löytyy täältä. Hakulomake tulee toimittaa Enontekiön kuntaan pe 30.4.2021 mennessä. Tuen myöntämisedellytykset ovat alla.

Tuen myöntämisen edellytykset
– Nuori (koululainen, opiskelija tai nuori vailla tutkintoa tai ammattitaitoa, nuoren tu-
lee olla 15 vuotta täyttänyt)
– Tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk / opiskelija
– Tuki 300 € / kk / nuori, enintään 50 % maksetusta palkasta.
– Tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpitovelvollinen.
– Tukea ei voida myöntää, mikäli työllistettävä nuori on ollut samana kesänä kunnan
työpaikassa tai toisessa tukityöpaikassa.
– Työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia ja nuoria työntekijöitä koske
via säädöksiä.
– Tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työsopimusta vastaan.
– Työnantajan tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon Raili Vienolalle
viimeistään pe 30.4.2021 mennessä sähköpostitse raili.vienola@enontekio.fi tai
postitse Enontekiön kunta, Raili Vienola, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.
– Tukipäätökset pyritään tekemään toukokuun puoliväliin mennessä.
– Hakulomake löytyy kunnan kotisivulta kohdasta ilmoitustaulu.


Kunnan kesätyöpaikat
Kunnassa on haettavana kesätyöpaikkoja mm. ikääntyneiden palvelussa, kiinteistönhoidossa, vapaa-aikatoimessa ja kirjastossa.

Hakulomake kunnan kesätyöpaikkoihin löytyy täältä. Hakulomake toimitetaan kunnanvirastolle Raili Vienolalle 30.4.2021 mennessä sähköpostitse raili.vienola@enontekio.fi tai postitse Enontekiön kunta, Raili Vienola, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Lisätietoja puhelimitse 040 481 9484.


Opiskelijat

Kesätyöpaikkoja kannattaa kysyä hyvissä ajoin kunnasta sekä alueen yrityksiltä.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat