Arkisto

Kategoriat
17 maaliskuun, 2022

Pientalotontin tarjouskilpailu, Kilpisjärven korttelin 41 rakennuspaikka 4, Ahmapolku

Enontekiön kunta myy tarjouskilpailun perusteella omakotitontin Kilpisjärven Ahmapolulta.

Tontin tiedot

  • Määräala kiinteistöstä 47-402-42-21
  • Kilpisjärven korttelin 41 rakennuspaikka 4
  • kaavamerkintä AOT (erillispientalojen korttelialue, jonne voidaan rakentaa pienyritystiloja)
  • pinta-ala noin 3841 m2
  • rakennusoikeus 350 k-m2

Hakuaika päättyy 20.4.2022 klo 21.00. Tarjouskilpailu on kaikille avoin ja tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on kilpailun kohteena olevasta tontista tarjottu korkein hinta. Lähtöhinta on 17 500,00 euroa. Tarjouskilpailu toteutetaan Kiertonet.fi -palvelussa.

https://kiertonet.fi/huutokaupat/omakotitontti-kilpisjarven-korttelin-41-rakennuspaikka-4-105482

Tontin luovutusehdot

Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 300 euroa. Jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty.

Lisätietoja:

https://enontekio.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/kunnan-tontit/kilpisjarven-tontit/

maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, kai.takkunen@enontekio.fi tai puh. 040 571 6537.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat