Arkisto

Kategoriat
17 maaliskuun, 2022

Pientalotontti haettavaksi Kilpisjärvellä, korttelin 46 rakennuspaikka 3, osoite Skierrikuja 9

Kilpisjärven Skierrikujan omakotitontti 46/3 (kaavamerkintä AO) asetetaan määräajaksi yleiseen hakuun. Hakuaika alkaa 24.3.2022 ja päättyy 13.4.2022 klo 15.00.

Tontin tiedot

 • Määräala kiinteistöstä 47-402-42-28
 • Kilpisjärven korttelin 46 rakennuspaikka 3
 • kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue)
 • osoite Skierrikuja 9
 • pinta-ala noin 1823 m2
 • rakennusoikeus 200 k-m2
 • hinta 16.000,00 euroa

Hakuohjeet

Hakemus tontin varaamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi tai Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Hakemusten on oltava perillä hakuajan päättyessä.

 • jos hakuaikana tonttiin tulee useampi hakemus, tontinsaaja valitaan arpomalla
 • hakemus perhekunnittain, hakemukseen kirjattava puolison nimi ja perheen koko (1 hakemus/perhekunta)
 • viimeisen kolmen vuoden aikana Enontekiön kunnalta Kilpisjärveltä loma-asunto- tai pientalotontin ostaneet tai vuokranneet eivät ole hakukelpoisia
 • mikäli hakijalla on jo voimassa oleva tonttivaraus Kilpisjärvellä, etusijalle menee hakija, jolla ei ole voimassa olevaa tonttivarausta
 • tonttia voi hakea myös yritys, mutta yksityishenkilöt ovat etusijalla, jos tontinsaaja joudutaan arpomaan

Tontin luovutusehdot

Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 300 euroa. Jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty.

Tontin voi myös vuokrata, vuosittaisen vuokran suuruus 6 % kauppahinnasta.

Lisätietoja:

https://enontekio.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/kunnan-tontit/kilpisjarven-tontit/

maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, kai.takkunen@enontekio.fi tai puh. 040 571 6537.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat