Arkisto

Kategoriat
27 tammikuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Skierrikuja; kaavamuutos vireille ja luonnos nähtäville/Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástuhttin, Skierrikuja; lávvanuppástus johtui ja hámus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen Skierrikujan alueella kortteleissa 4 ja 46 vireille sekä asettaa kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville 27.1-26.2.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 27.1.2021 alkaen.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 26.2.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

Täältä tiedot:

Vireillä olevat kaavat

Gielddaráđđehus gulaha Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástusa Skierrikuja guovllus goartiliin 4 ja 46 álggahuvvot sihke ásaha lávvahápmosa EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mieldásaččat oaidnin láhkai 27.1.-26.2.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siidduin.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 27.10.2020 rájes.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 26.2.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat