Arkisto

Kategoriat
5 syyskuun, 2023

Tarjouspyyntö lumenaurauksista 2023 – 2026

Enontekiön kunta pyytää tarjoustanne oheisissa liitteissä lueteltujen Enontekiön kunnan ylläpitämien kiinteistöjen tie- ja piha-alueiden lumen poistosta ja liukkauden torjunnasta (lumi- ja jääpolanteen karhennus) syyskauden 2023 alusta kevätkauden 2026 loppuun. Enontekiön Vesihuolto Oy:n kohteista valinta päätöksen tekee yhtiön hallitus. Enontekiön seurakunnan kohteista valinta päätöksen tekee Enontekiön seurakunta.

Lumen aurauksesta annetaan seuraavat määräykset:

  1. Lumisateen aikana teitä ja pihoja lähdetään auraamaan sen jälkeen kun lunta on kertynyt 10 cm.
  2. Vähäisen sateen (alle 5 cm) lumikerrosta ei aurata erikseen, vaan vasta seuraavan lumisateen/ tuiskun aikana (tai jälkeen).
  3. Kiinteistöjen omistajat tai kiinteistön hoitajat tilaavat polanteen poistotyön urakoitsijalta tarvittaessa. Teiden osalta polanteen poiston tilaa rakennustarkastaja. Mikäli aurausta suorittavalla ei em. tarkoitukseen ole soveliasta kalustoa, tilataan kalusto rakennustarkastajan harkinnan mukaan toiselta urakoitsijalta.

 

Jokaisen työkohteen osalta on tehtävä kalenterikuukautta koskeva lasku seuraavan kuun 15 päivään mennessä. Laskuun tulee merkitä jokaisen aurauskerran päiväys ja työn aloitus ja lopetusajat 15 minuutin tarkkuudella.

Tarjous annetaan oheista tarjouslomaketta käyttäen. Tarjoushinta on kiinteä ilman indeksikorotuksia vuoden 2026 kevätkauden loppuun asti.

Tarjousta arvioitaessa elinvoimalautakunta arvioi tarjouksen kokonaistaloudellisuuden, joka koostuu seuraavista tekijöistä:

  • tie-/piha-alueen auraushinta/kerta

Tarjouksessa tulee eritellä jokainen piha-/tiealue erillishintana/ aurauskerta.

Jos urakoitsija ei pysty suoriutumaan tehtävästään tilaajaa tyydyttävällä tavalla, voi tilaaja yksipuolisesti irtisanoa urakoitsijan ja ottaa tilalle toisen urakoitsijan.

Mikäli elinvoimalautakunta katsoo tarjotut kertakorvaushinnat kunnalle epäedullisiksi, valitaan urakoitsijat tarjotun tuntihinnan perusteella. Tuntihinta pakollinen.

 

Elinvoimalautakunta voi jakaa työkohteet osa-alueittain, jos se katsoo aluejaon tarpeelliseksi aurausten sujuvuuden vuoksi, vaikka auraushinta/tuntiveloitushinta olisi hieman korkeampikin.

 

Tarjouksen mukana tulee olla tilaajavastuulain mukaiset todistukset (jos pyydetyt todistukset puuttuvat, tarjous hylätään automaattisesti)

  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote
  • verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta

 

Tarjouksen antajan tulee tutustua aurattaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”Lumityötarjous 2023-2026” 25.9.2023 klo 12.00 mennessä os. Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti : kirjaamo@enontekio.fi.

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous ilman tarjoajalle maksettavaa korvausta.

 

Tarvittaessa tarkempia tietoja antaa teknisessä toimistossa rakennustarkastaja Arto Kantola 0400-168 885 tai työpäällikkö Mika Karsikas 040-500 1805

Tarjouspyyntö Lumityöt 2023 2026

Tarjouslomake 2023 2026 Lumityöt

Tarjouslomake 2023 2026 Lumityöt

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat