Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esimerkiksi mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

Tietosuojaselosteet ovat yksi tapa, jolla kunta toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 – 14 artiklojen mukaista läpinäkyvää informointia henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Palvelualueet vastaavat omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.