Arkisto

Kategoriat
9 maaliskuun, 2021

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos: Huippuwuori; kaavamuutos vireille ja luonnos nähtäville/Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus: Huippuwuori; lávvanuppástus gieđahallamii ja hámus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus kuuluttaa Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen kortteleissa 154 ja 154A vireille sekä asettaa kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville 9.3.-9.4.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 9.3.2021 alkaen.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 9.4.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

Lisätiedot: täältä

Gielddaráđđehus gulaha Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástusa koartiliin 154 ja 154A gieđahallamii boahtima sihke ásaha lávvahápmosa EHL 62 §:a ja EHÁ 30 § mieldásaččat oaidnin láhkai 9.3.-9.4.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siiddus.

 Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 9.3.2021 rájes.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 9.4.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat