Arkisto

Kategoriat
18 toukokuun, 2022

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Saajontie; asemakaava vireille / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Saajontie; sajádatlávva gieđahallamii

Kunnanhallitus kuuluttaa Saajontien aluetta koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille. Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 18.5.2022 alkaen. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus gulaha Saajontie viidodaga guoski Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástusa gieđahallamis. Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 18.5.2022 rájes. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat