Arkisto

Kategoriat
6 heinäkuun, 2022

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Tervatieva; asemakaava vireille / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Tervatieva; sajádatlávva johtui

Kunnanhallitus kuuluttaa kiinteistöä 47-403-2-87 Tervatieva koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille. Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 6.7.2022 alkaen.

Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Tervatieva; sajádatlávva johtui

Gielddaráđđehus gulaha giddodaga 47-403-2-87 Tervatieva guoski Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástusa johtui bidjamis. Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 6.7.2022 rájes.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri/Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat