Kiitokset kaikille Väärtipäiville osallistuneille!

Enontekiön kunta pyytää tarjouksia kuljetuksien järjestämisestä.
Tarjouskilpailu koskee Enontekiön kunnan koulukuljetuksien ja perusturvan kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019-31.7.2021. Tarjouspyyntö sisältää yhden optiovuoden.

Hankintailmoitus kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA-ilmoituskanavaan (http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/);
– Ilmoitus nro 2019-010270 on julkaistu HILMAssa 11.5.2019 klo 7.00

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa suomen kielellä 9.6.2019 mennessä osoitteeseen:
Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoima, Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Kirjekuoresta tulee olla helposti havaittavissa, että se sisältää tarjouksen. Kirjekuoreen tulee merkintä ”Kuljetustarjous”.

Tarjouspyyntöasiakirjat:
Tarjouspyyntö
Palvelukuvaus
Tarjousasiakirjat
ESPD-lomake
Ostopalvelusopimusluonnos