Arkisto

Kategoriat
1 elokuun, 2023

Avoin yleisötilaisuus Kilpisjärven osayleiskaavasta 24.8.2023 / Rabas dilálašvuohta Gilbbesjávrri oasseoppalašláva birra 24.8.2023

Enontekiön kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Kilpisjärven osayleiskaavasta. Tilaisuus järjestetään Kilpisjärven koululla (Tsahkalluoktantie 1) torstaina 24.8.2023 klo 17.00 – 19.00. Konsultti on valmistellut 1. kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella alustavan version 2. kaavaehdotuksesta. Osallisilta toivotaan palautetta uuteen kaavaehdotukseen ennen kuin se asetetaan julkisesti nähtäville. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Tulkkaus pohjoissaameksi.

Tilaisuuden ohjelma:
16:45 Kahvitarjoilu
17:00 Tervetuloa
Kilpisjärven 2. osayleiskaavaehdotuksen esittely
19:00 Tilaisuus päättyy

Rabas dilálašvuohta Gilbbesjávrri oasseoppalašláva birra 24.8.2023
Eanodaga gielda lágida buohkaide rabas dilálašvuođa Gilbbesjávrri oasseoppalašláva birra. Dilálašvuohta lágiduvvo Gilbbesjávrri skuvllas (Tsahkalluoktageaidnu 1) duorastaga 24.8.2023 dmu 17.00 – 19.00. Konsulta lea válmmaštallan 1. lávvaevttohussii addon máhcahaga vuođul 2. veršuvnna lávvaevttohusas. Sávvat oasálaččain máhcahaga ođđa lávvaevttohusa birra ovdal go dat biddjo almmolaččat oaidninláhkai. Dilálašvuhtii sáhttá searvat maiddái gáiddusoktavuođain (Teams). Dilálašvuohta dulkojuvvo davvisámegillii.

Prográmma:
16:45 Gáffe
17:00 Buresboahtin
Gilbbesjávrri 2. oasseoppalašlávvaevttohusa ovdanbuktin
19:00 Dilálašvuohta nohká

Teams-osallistumislinkki/ Teams-liŋka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA3YWEwNDEtNWE5ZS00MzFmLWI2MmMtYzA4OTM1ZWQ2MjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22f3d573cd-7b86-4a27-bdab-38b1c2b6327b%22%7d

Kaava-aineistot ja muuta lisätietoa kaavasta / Lávvamateriálat ja eará lassedieđut láva birra: https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/Kilpisjaumlrven_yleiskaava(6685)

alustava 2. kaavaehdotus yleisötilaisuuteen keskustelun pohjaksi https://we.tl/t-Pjr3opsgi3


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat