Arkisto

Kategoriat
22 marraskuun, 2023

Elinvoimalautakunta 14.11.2023

Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti, infrastruktuuritoimialan korjauksen huomioiden, vuodelle 2024.  

Elinvoimalautakunta kävi keskustelua osallistavasta budjetoinnista. Todettiin osallistavan budjetoinnin olevan hyvä asia, mutta kuntalaisten esittämistä hankkeista tai toiminnoista olisi tarpeellista valita toteuttamiskelpoiset jatkokäsittelyyn ja sen jälkeen järjestää äänestys.  

Elinvoimalautakunta merkitsi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 

Kehittäminen ja elinvoima toimialalla toimialavastaavana ja esittelijänä toimii yritys- ja kehittämisasiantuntija. Elinvoimalautakunta keskusteli yritys- ja kehittämisasiantuntija tehtävänkuvasta ja kelpoisuusvaatimuksista. Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle viran muuttamista kehitysjohtajaksi, ja että tehtävänkuvausta selkiytetään.  

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta/Kokous_14112023 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat