Arkisto

Kategoriat
15 kesäkuun, 2022

ELYn kuulutus: Vt 21 parantaminen välillä Palojoensuu – Maunu, Enontekiö

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Enontekiö lehdessä.

Kuulutus

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Jukka Rantajärvi, puh. 0295 037 008, jukka.rantajarvi(at)ely-keskus.fi.


Vt 21 buorideapmi gaskal Bálojohnjálbmi – Mávdna, Eanodat

Lappi ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš (EJB-guovddáš) almmustahttá johtolatvuogádagas ja eanangeainnuin addojuvvon lága 108 § ja hálddahuslága 62 a § mielde gulahusa, mii guoská áššečuoggás namuhuvvon geaidnoplána plánemii ja meahccebargguid álggaheapmái.

EJB-guovddáš cealká ášši diehtun almmolaččat gulahemiin nu, mot almmolaš gulahusas ásahuvvo hálddahuslágas, ja lassin almmustahttimiin almmuhusa gulahusa Lapin Kansa-aviissas ja Enontekiö-aviissas.

Gulahus

Lassidieđuid addá Lappi EJB-guovddážis prošeaktahoavda Jukka Rantajärvi, tlf. 0295 037 008, jukka.rantajarvi(at)ely-keskus.fi.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat