Arkisto

Kategoriat
12 toukokuun, 2020

Enontekiön kunta saavutti toiminnalliset tavoitteet ja teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Enontekiön kunta saavutti valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja teki 32 000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen, vaikka muutetussa budjetissa ennakoitiin alijäämän olevat 244 000 euroa. Kertynyt ylijäämä oli 1,48 milj. euroa. Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöksen maanantain kokouksessa.

Toimintakulut laskivat edellisvuoteen verrattuna vajaan prosentin ja olivat 17,5 milj. euroa. kustannukset kasvoivat Suomen kunnissa keskimäärin 3,9 %. Nettomenot (toimintakate) oli -14,999 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 178 tuhatta euroa (1,2 %). Nettomenojen kasvu johtui toimintatuottojen pienentymisestä. Nettomenojen kasvu oli edellisvuotta huomattavasti pienempi, sillä nettomenojen kasvu oli vuonna 2018 4,6 %.

Verotulot pienenivät edellisvuodesta 98 000 euroa (-1,5 %) kunnallisverotulojen pienentymisestä johtuen, mutta valtionosuuksien 186 000 euron (2,2 %) kasvun johdosta verorahoitus kokonaisuutena kasvoi 88 000 euroa (0,6 %). Vuonna 2018 verorahoituksen muutos oli -0,4 %.  Kunnallisveron alenemä johtuu pääosin verokorttiuudistuksen aiheuttamasta kertymävajeesta. Vuosikate oli 397 000 euroa, joka oli samaa tasoa poistojen kanssa.

Kunnalla on tilinpäätöksessä 2019 velkaa 4,1 milj. euroa ja konsernilla 9,4 miljoonaa euroa. Myönteistä on, että Enontekiön kuntakonsernin lainakanta laski hieman. Kunnan lainakanta oli vuonna 2019 2256 €/asukas, kun kunnissa keskimäärin lainakanta on 3360 euroa/asukas.

-Voimme olla erittäin tyytyväisiä toimintaan ja ylijäämäiseen tulokseen ja kustannusten kehitykseen, kun huomioimme, että kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.

Kuntalais- ja asiakaslähtöisyys prosessien kehittämisen keskiössä

Valtuusto hyväksyi vuonna 2019 palvelujen tuottamisen prosesseissa. Prosessilähtöinen ajattelu- ja toimintamallilla pyritään vahvistamaan kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään toiminnan tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Kuntalaisten kannalta hyödyt nähdään pitemmällä aikavälillä toimivimpina palveluina.

-Prosessilähtöisyys vaatii muutosta henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajattelu- ja toimintatavoissa, toteutus aikaa ja muutoksen johtamista onnistuakseen. Henkilöstön sitouttaminen muutokseen vaatii lähiesimiehiltä paljon työtä. Työ jatkuu muutoksen toimeenpanemiseksi kuluvan vuoden aikana joka tasolla, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Kunta satsasi henkilöstötyöhön

Henkilöstökulujen osuus kunnan toimintamenoista on noin 38 %. Toimintavuonna henkilöstötyöhön satsattiin mm. henkilöstöjohtajan palkkaamisella ja henkilöstötyön kehittämisellä. Kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille järjestettiin valmennusta idea- ja kokeilukulttuurin juurruttamiseksi kunnan normaalitoimintaan. Kunnan kaikki työntekijät voivat ideoida yli toimialarajojen ja ideat käsitellään ja niistä päätetään. Kunnassa uskotaan siihen, että osallisuutta lisäämällä saadaan parhaat ideat käyttöön.   Enontekiön kunta myös palkittiin koko kunnan henkilöstölle toimeenpannusta kehittämisteosta Kunteko 2019 -palkinnolla.

-Kunnan henkilöstö tuottaa kunnan palvelut ja siihen panostaminen kannattaa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kunnassa satsattiin henkilöstötyöhön monella tavalla. Yksi mittari jolla henkilöstön hyvinvointia mitataan ovat sairauspoissalot, jotka laskivat vuoteen 2018 verrattuna ollen keskimäärin 10 vrk/henkilö, joka on kunta-alaan verrattuna selvästi normaalia alhaisempi. Erityisesti lyhyet poissaolot vähenivät, joka oli asetettu kunnan tavoitteeksi, iloitsee kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Investoinneista suurin oli Hetan liikuntahallin kunnostus ja laajennus, joka toteutettiin pääosin vuonna 2019. Lopputyöt jäivät tälle vuodelle. Kuntakeskukseen saatiin kuntalaisille kuntosali. Peruskorjauksen ja laajennuksen nettomenot ovat yhteensä 1,12 miljoonaa euroa. Kunnan tehtävä on kuntalain mukaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Yksinyrittäjien toimintatuki haettavissa

Yksinyrittäjien tuki on haettavissa Enontekiön kunnalta koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta selviytymiseen. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tukihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukia myönnetään kunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

-Enontekiön yrittäjät ovat joutuneet koronatilanteessa koville. Kunta on hakenut valtion avustusta yrittäjien tukeen ja saanut myönteisen päätöksen. Toivomme, että yksinyrittäjät hakevat tukea. Ensimmäisistä tuista on tehty päätökset ja ne ovat maksussa, kertoo kunnanjohtaja Rantapelkonen.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat