Arkisto

Kategoriat
18 toukokuun, 2022

Hommakankaan asemakaavan muuttaminen: korttelit 9 – 52; kaavaluonnos nähtäville / Hommakangas sajádatláva rievdadeapmi: koartilat 9-52; lávvahámus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Hommakankaan kortteleita 9 – 52 koskevan asemakaavan muutoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 18.5. – 17.6.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 17.6.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Hommakangas koartiliid 9-52 guoski sajádatláva nuppástusa oaidnin láhkai EHL 62 §:a ja EHÁ 30 § mieldásaččat 18.5.-17.6.2022 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin. Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 17.6.2022 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat kaavat


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat