Arkisto

Kategoriat
20 elokuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavaluonnos nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástuhttin, Revontulentie; lávvahámus oaidnin láhkai

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavaluonnos nähtäville

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven Revontulentien kortteleissa 3 ja 43-45 kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 20.8. – 20.9.2021 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 20.9.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi . Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástuhttin, Revontulentie; lávvahámus oaidnin láhkai

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri Revontulentie koartiliin 3 ja 43-45 lávvahápmosa oaidnin láhkai EHL 62 §:a ja EHÁ 30 § mielde 20.8. – 20.9.2021 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 20.9.2021 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/ Lassidieđuid kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat