Arkisto

Kategoriat
5 helmikuun, 2024

Kunnanhallitus kokoontui 30.1.

Vuoden 2024 ensimmäisessä kunnanhallituksen kokouksessa listalla olivat muun muassa Hetan lämpölaitoksen ja Hetan korttelin 71 asemakaava ja asemakaavan muutos. Kunnanhallitus päätti asettaa Hetan lämpölaitoksen ja Hetan korttelin 71 asemakaavan muutosluonnokset nähtäville.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden kaukolämpövoimalaitoksen rakentaminen sekä mahdollistaa uutta pienimuotoista matkailupalvelurakentamista Hettaan.

Kunnanhallituksen esityslistalla oli myös vuonna 2007 kunnan Saananjuuren asemakaava-alueen maanomistajien kanssa tekemien maankäyttösopimusten päättäminen ja maanomistajien kunnalle maksamien sopimuskorvausten palauttaminen. Aikanaan tehdyissä sopimuksissa todetaan, että mikäli asemakaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan olennaisesti toisen sisältöisenä, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen muuttamisesta, jatkamisesta tai sen päättämisestä. Asemakaava ei ole saanut lainvoimaa ja samalla alueella on vuodesta 2016 saakka ollut vireillä Pohjois-Kilpisjärven asemakaava, joka parhaillaan valmistelussa ja tulee olemaan sisällöltään olennaisesti toisen sisältöinen Saananjuuren asemakaavaan verrattuna. Ennen kaavan hyväksymistä maanomistajien kanssa tehdään uudet maankäyttösopimukset.

Enontekiön kunnanhallitus päätti päättää selostuksessa mainitut maankäyttösopimukset ja palauttaa kunnalle maksetut korvaukset sopimusalueiden maanomistajille. Sopimusten perusteella maanomistajille palautetaan kunnalle maksettu sopimuskorvaus 93.369,00 euroa sekä lisäksi 3,5 %:n korko laskettuna palautusten maksupäivään.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Arctic Polar Oy: tontin ostopyynnön. Yhtiö haluaa ostaa aiemmin vuokraamansa matkailupalvelujen tontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta. Pyyntö ostosta on tullut kuntaan 17.1.2022.

Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpissaana Arctic Polar Oy:lle 108.864,00 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_3012024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat