Arkisto

Kategoriat
4 maaliskuun, 2024

Kunnanvaltuusto kokoontui 28.2.2024

Kunnanvaltuusto piti vuoden 2024 ensimmäisen kokouksen 28.2.2024. Kokouksessa kunnanvaltuustolle tuotiin tiedoksi Petri Härkösen irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta 10.2.2024. Petri Härkönen on hoitanut kunnanjohtajan virkaa 9.8.2023 alkaen.

Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. Valtuusto päätös oli, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja siinä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on toimitettava kunnanhallitukselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Valtuusto päätti myös, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtamisesta. Virantäytössä arvostetaan perehtyneisyyttä elinvoima-asioihin, edunvalvontaosaamista, yhteistyöverkostoa ja yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Erinomaisen suomen kielen lisäksi englannin kielen taito tulee olla riittävällä tasolla. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.6.2023 § 60 Hetan lämpölaitoksen vuosien 2023-2024 investointimäärärahan korottamisen 3 miljoonaan euroon. Päätöksen ehtona oli, että laitoksesta tulee tehdä teholtaan (MW) isompi, jotta siihen voi liittyä omakotitaloja ja Hetan hoivayksikkö.

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Hetan uuden lämpölaitoksen tehonmittauksen tiedoksi. Uuden laitoksen biokattilan tehoksi on määritetty 1,5 MW, jolla katetaan Hetan keskustan rakentuminen mukaan lukien Hetan hoivayksikkö sekä alueen omakotitaloja. Laitos varustetaan lisäksi 2,0 MW kevytöljykattilalla, jolla varaudutaan mahdollisiin häiriötilanteisiin sekä katetaan kesäajan minitehon tarve sekä talven huipputehon vaatimat piikit.

Kunnanvaltuustolle tuoduissa ilmoitusasioissa tiedoksi merkittiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös sivistysjohtajan viran täyttämisestä, kunnan lausunto Saamelaiskäräjälain uudistamisesta sekä Kilpisjärvellä 7.-8.2.2024 pidetyn valtuustoseminaarin yhteenveto (yhteenveto § 7 oheismateriaalina).

Valtuustoseminaarissa tehdyt kolme painopistelinjausta jäljellä olevalle valtuustokaudelle ovat

1. Väkiluku, asumisen ratkaisut tehtävä

• Kaavat

• Tontit

• Omistusasuminen

• Vuokra-asuminen

2. Saavutettavuuteen koskevat edunvalvonta ja toimenpiteet

• VT 21, Ruijantie, ”Vitostien”-jatke

• Kuljetukset, linja-autot, taksit, kutsuliikenne,

palveluliikenne

• Lentokenttä

3. Yritysten toimintaedellytykset kuntoon

• Kaavat (Saanajoki AK, Kilpisjärven OYK…)

• Kiinteistösalkutus ja ratkaisut kunnan liiketiloihin

Pöytäkirja luettavissa https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_2822024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat