Arkisto

Kategoriat
4 toukokuun, 2022

KUULUTUS: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22/0023/2 Dnro 01538/20/2208

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanhallituksen 24.8.2020 § 130 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätös, josta valitetaan: Enontekiön kunnanhallituksen päätös 24.8.2020 § 130

Valittaja on vaatinut päätöksen oikaisemista. Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan esittämän hallintosäännön tarkistamista ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvän ohjeistuksen antamista koskevan vaatimuksen, kanteluluonteisen arvostelun sekä valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Dnro 01538/20/2208


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat