Arkisto

Kategoriat
7 syyskuun, 2023

Lappi on ratkaisu Suomen kansainväliselle kaupalle häiriötilanteessa

Lapin kauppakamari selvitti viennin ja tuonnin vaihtoehtoisia reittejä Lapin maayhteyksien kautta tilanteessa, jossa Itämeri olisi osittain suljettu meriliikenteeltä.

Kauppakamari on selvittänyt vaihtoehtoisten kuljetusreittien käytettävyyttä häiriötilanteissa, mm. tilanteessa, että Itämeri on osittain suljettu meriliikenteeltä. Selvitys keskittyi tutkimaan Pohjois-Norjan satamien tarjoamia mahdollisuuksia, sekä näiden reittien pullonkauloja. Satamien tarkastelussa erityisen tärkeiksi nousevat Narvik ja Tromssa. Narvikin kehittäminen on Norjan keskeistä liikennepolitiikkaa, mutta sen käyttöä rajoittaa satamaan johtavan rautatien rajattu kapasiteetti. Tromsassa on enemmän vapaata, mutta sen käyttöä rajoittaa VT21:n huono kunto.

Selvityksessä otettiin huomioon, että Suomen kaikki merirahtiliikenne tuskin toteutuisi häiriötilanteessa. “Selvityksen tuloksena toteamme, että noin 50 % Suomen tuonnista ja viennistä olisi teoreettisesti mahdollista järjestää Lapin maayhteyksien kautta. Tähän määrään sisältyy maakuljetuksin kokonaan tehtävä Suomen keskinäinen vienti Ruotsin ja Norjan kanssa”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Puolet Suomen vuosittaisesta tuonnista ja viennistä tarkoittaisi maakuljetuksiksi siirrettynä 1 313 900 kuljetusta vuodessa. Ajoneuvoyhdistelmiä tulisi ajaa vuoden jokaisena päivänä 1800 kappaletta molempiin suuntiin.

“Laskelmassa todettu liikenteen kasvu olisi valtavaa ja asettaa monenlaisia paineita niin liikenneverkon investointeihin kuin kuljetuskapasiteetin kasvattamiseksi. Jatkossa on huomioitava myös koko Pohjoisen alueen valtava investointibuumi, joka lisää liikennettä nykyisestä”, jatkaa Ansala.

Todellisessa maailmassa reittien ja satamien välityskyky ei nykyisellään kykene vastaamaan näihin teoreettisiin laskelmiin ilman tuntuvia investointeja.

Kansainvälinen yhteistyö liikennesuunnittelussa

Liikennesuunnittelun on jatkossa oltava pohjoisen rajat ylittävää. Suunnittelussa, investoinneissa sekä häiriötilanteisiin varautumisessa on huomioitava yritysten tarpeet.

Valtatie 21:n investointisuunnitelma

Häiriötilanteista ei selvitä ilman VT 21:n kattavaa investointisuunnitelmaa. Suunnitelman tulee sisältää rajanylityspaikkojen infrastruktuurin parantamista erityisesti Torniossa ja Kilpisjärvellä. Lisäksi valtatie 21:n välityskykyä ja talvikunnossapitoa tulee parantaa sekä lisätä levikkeitä ja ohituspaikkoja.

Liikenne- ja tavaravirtojen suunnittelu

Suomessa on laadittava yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa suunnitelma tavaravirtojen hajauttamisesta eri satamiin häiriötilanteissa. Suunnittelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen mahdollisia häiriötilanteita.

 

Lataa koko raportti

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat