Arkisto

Kategoriat
1 maaliskuun, 2024

Metsähallitus avaa tontinluovutuskilpailun Kilpisjärvellä – kilpailun voittajan on sitouduttava toteuttamaan suunnitelmansa

Tiedote. Julkaistu: 01.03.2024, Metsähallitus

Enontekiön Kilpisjärvelle ollaan saamassa ainutlaatuisia tontteja matkailuliiketoimintaan Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan yhteisessä kaavoitushankkeessa. Yritystontteja tulee neljä kappaletta Kilpisjärven kylän pohjoispuolelle, valtatie 21 varrelle, Saanajoen ja Kilpisjärven kainaloon. Myöhemmin tulee tarjolle myös vakituiseen asumiseen tarkoitettuja tontteja.

– Kilpisjärvellä on ollut kova kysyntä omakotitalotonteille ja matkailutonteille, ja uskon, että matkailutonteille on vielä piilevääkin kysyntää. Kaikki eivät osaa tulla meiltä kysymään kaavoitusmahdollisuutta, jos valmiita tontteja ei ole, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen kertoo.

– Tontit laitetaan tarjolle kilpailutuksella, jossa voimme arvioida tulevan rakentamisen laatua ja paikallista sopivuutta, Hämäläinen jatkaa.

– Kilpailun tavoitteena on muodostaa Saanajoen ympärille alueen identiteettiä vahvistava viihtyisä, vetovoimainen ja korkeatasoinen matkailupalveluiden alue, joka tukee Enontekiön kunnan tavoitetta matkailuelinkeinoon liittyvien palveluiden tarjonnan kehittämisestä, Enontekiön kunnanjohtaja Petri Härkönen kertoo.

– Kilpisjärven alueen matkailu on vahvassa kasvussa ja nyt tulee tarjolle ainutlaatuisia tontteja. Näihin kannattaa tarttua, Härkönen kehottaa.

– Pyydämme kilpailuun osallistuvilta ehdotuksia tonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia kilpailun kohteena oleville tonteille. Suunnitelma on esitettävä myös visuaalisesti niin, että siitä näkee miltä tontti toimintoineen näyttäisi. Lisäksi ehdotuksissa pitää esittää, miten tontti liittyy ympäristöönsä, Hämäläinen jatkaa.

Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä ympäristön huomioivaa laadukasta matkailurakentamista, koska alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyydessä.

– Mutta emme hae pelkkiä suunnitelmia, vaan samalla myös niiden toteuttajia. Kilpailun voittajan tai voittajien on sitouduttava kehittämään aluetta yhdessä Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan kanssa, Hämäläinen linjaa. Lisäksi voittaja tai voittajat sitoutuvat noudattamaan Metsähallituksen toimintatapaohjetta vastuullisesta toiminnasta.

Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana sovittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Metsähallituksella ja Enontekiön kunnalla on oikeus ohjata ja ehdottaa muutoksia voittaneisiin suunnitelmiin.

Kilpailun voittajien tulee myös vuokrata tontit kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Saanajoen asemakaava on kuulutettu voimaan, edellyttäen että tontit ovat valmiita rakennettaviksi.

– Kilpailun tuloksista pääsemme kertomaan alkukesästä, Hämäläinen ja Härkönen kertovat.

Lisätiedot:

Alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen, Metsähallitus, tanja.hamalainen@metsa.fi, puh. 040 186 9339

Kunnanjohtaja Petri Härkönen, Enontekiön kunta, petri.harkonen@enontekio.fi

Lue lisää: www.laatumaa.fi/saanajoki

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat