Arkisto

Kategoriat
11 kesäkuun, 2021

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava; kaavaluonnos nähtäville / Davvi-Gilbbesjávrri sajádatlávva; lávvahámus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Pohjois-Kilpisjärven asemakaavaluonnoksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville 11.06 – 16.07.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 11.06.2021 alkaen.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 16.07.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

Gielddaráđđehus ásaha Davvi-Gilbbesjávrri sajádatlávvahápmosa almmolaččat oaidnin láhkai EHL 62 § ja EHÁ 30 § mielde 11.06 – 16.07.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddadállui ja gieldda internet siidduide. Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 11.06.2021 rájes.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 16.07.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

Lisätietoja / Lassidieđuid kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat