Arkisto

Kategoriat
26 helmikuun, 2024

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025

Valtioneuvosto on myöntänyt 30.11.2023 luvan työvoimapalveluiden järjestämiselle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien muodostamalla Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella. Kittilä toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Kunnat ovat yhteisesti sopineet perusperiaatteet tulevan työllisyysalueen palveluiden järjestämisestä. Yhteisesti merkittävänä nähdään, että tulevalla työllisyysalueella panostetaan työnhakijapalveluiden lisäksi työnantajapalveluihin ja jokaisessa työllisyysalueen kunnassa on tulevaisuudessa vahvat kuntakohtaiset lähipalvelut. Yhteisen työllisyysalueen toimintaperiaatteina ovat laadukkaat, yhdenvertaiset ja tarvelähtöiset lähipalvelut, joissa jokainen asiakas tulee kohdatuksi kohtuullisessa ajassa.  

 

Työllisyysalueen valmistelua jatketaan vastuukunta vetoisesti hyvässä yhteistyössä alueen kuntien, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Työ- ja elinkeinotoimiston, KEHA- keskuksen, Kuntaliiton, Kuntatyönantajien, Lapin liiton ja muiden työllisyysalueiden kanssa. Uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2023 ja lait astuvat voimaan 1.1.2025 alkaen. Uudistus on valtakunnallinen ja uudistuksen myötä työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät paikallisesti kuntien järjestämisvastuulle. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita ja kunnan muita elinvoimapalveluita.  

 

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen valmistelijana aloitti 12.2.2024 kehittämisasiantuntija Tero Hyttinen, joka toimii tehtävässä vuoden 2024 loppuun. Hyttinen siirtyi Kittilän kunnan palvelukseen Lapin työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtajan tehtävästä. 

 

Lisätiedot:  

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi
Tero Hyttinen, kehittämisasiantuntija, Kittilän kunta, puhelin 040 683 6937, tero.hyttinen@kittila.fi  


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat