Arkisto

Giellavahkku – Saamen kielten viikko 2022


24.10 - 30.10 (Koko päivä)

Sámegielaid vahku 24.-30.10.2022 dáhpáhusat

24.-30.10. Heahta girjerádjosis čiehkádallet dipmaduhkorasat, mat liikojit lohkat. Boađe ohcat ja geahčadit!

27.10. Mánáid girjerádjofearan dmu 12–19, bargobihtát sáme- ja suomagillii.

27.10. Luovatupas mii gáfestallat, ságastallat sámegillii ja borrat biđđosa dmu 11–14. Gielddahoavda fitná Luovatupas dmu 11.

Buresboahtin!

Lassedieđuid girjerádjosa birra enontekio.fi ja kirjasto@enontekio.fi, ja Luovatupa birra Leena Palojärvi 040 742 8525.

***

Saamen kielten viikon 24.-30.10.2022 tapahtumia

24.-30.10. Kirjastossa piileskelee lukuintoisia pehmoleluja. Tule etsimään ja katsomaan!

27.10. Lasten kirjastoseikkailu klo 12-19, tehtäviä saameksi ja suomeksi.

27.10. Luovatuvalla kahvitellaan, jutellaan saameksi ja syödään käristyskeittoa klo 11-14. Kunnanjohtaja vierailee Luovatuvalla klo 11.

Tervetuloa!

Lisätietoa kirjastosta enontekio.fi ja kirjasto@enontekio.fi, ja Luovatuvasta Leena Palojärvi 040 742 8525.