Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailu 20.7.2016