Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon Jätevedenpuhdistamo, Liete, 26.7.2022